Support Ghana

Support Ghana vzw is een 4de pijlerorganisatie die sinds 2008 tracht jongeren en dorpsgemeenschappen in en rond Kpando in Ghana de kansen te geven zichzelf te ontwikkelen zodat ze het leven kunnen leiden dat ze zelf verkiezen. Support Ghana is vooral actief in de gemeente Herne en de provincie Antwerpen.

Emo Tourism Project 

2022 staat voor onze partner in Ghana vooral in het teken van het versterken van de inkomens genererende activiteiten die de voorbije jaren werden opgestart. Naast de gewone werking met studiebeurzen en microkredieten zullen we dit jaar extra inzetten op de opstart van het toeristenaanbod en het verder optimaliseren van het restaurant en de guesthouse.

Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) op naam van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG – Support Ghana” (geen andere vermeldingen toevoegen a.u.b.). Voor giften vanaf €40 euro krijg je begin volgend jaar een fiscaal attest. Het fiscaal voordeel van giften bedraagt voor giften maar liefst 45 percent. Met andere woorden voor elke gift van €100 krijg je €45 belastingvoordeel.

Partner Wilde Ganzen Nederland 

Sinds juli 2021 hebben we met Wilde Ganzen Nederland een bijkomende partner. Zij steunen overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop willen doorbreken.  Zij zullen in eerste instantie bijdragen aan de financiering van het Emo Lodge Project. Voor elke euro die we via hen voor dit project doorsturen zullen ze de helft bijleggen en doorstorten naar Emo Foundation in Kpando. Ook helpen zij Emo Foundation met de versterking van hun interne werking. Bedankt Wilde Ganzen om met ons in zee te gaan.

wilde ganzen

Stad Antwerpen helpt ons met opstart Emo Travel

2 juli 2021 kregen we goed nieuws van de dienst ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen. Ze verklaarden zich bereidt om de opstart van het Emo Travel Project in Kpando mee te helpen  financieren. In 2023 zal onze partner een reisagentschap opstarten naast de Emo Guesthouse en het Emo Restaurant. Met de middelen zal een kantoortje met souvenirshop ingericht worden en zullen een tuktuk en enkele kano’s aangeschaft worden.

Impactanalyse Emo Foundation NGO

Tijdens het voorjaar van 2021 hadden we het geluk twee stagestudenten postgraduaat duurzame ontwikkeling van VIVES Kortrijk te verwelkomen. Joyce hielp ter plaatse in Ghana met de voorbereiding van ons toerismeaanbod en maakte een mooie website voor Emo Foundation. Christophe werkte vanuit België aan een marktonderzoek voor het Travel project en slaagde er in een Impactanalyse op te maken voor Emo Foundation op basis van de ‘Theory of Change’ . Een mooie overzicht waar onze partner in Ghana voor staat en hoe onze activiteiten bijdragen aan de realisatie van de SDG’s.

Provincie Antwerpen steunt ons Emo Lodge project

Begin juni 2021 kregen we een positieve reactie van de Provincie Antwerpen op onze aanvraag voor subsidiëring van de Emo Lodge in Kpando. In het najaar van 2021 zal onze partner Emo Foundation in Kpando een deel van het in 2020 aangekochte pand omtoveren tot een leuke Lodge voor lokale bezoekers en backpackers. De kostprijs werd geraamd op 25.000 euro voor de verbouwingswerken en inrichting van 6 kamers. Bedankt provincie Antwerpen.

Provincie_Antwerpen_Logo-700x250

Jaarrapport 2020-2021

Wij hechten veel belang aan transparantie. In dit Jaarrapport Support Ghana 2020 2021 vind je een overzicht van de organisatie en de uitgaven en inkomsten van Support Ghana vzw en Emo Foundation NGO, onze partner in Ghana.

De vlucht vooruit

Ondanks de beperkingen sinds maart 2020 wist Support Ghana samen met onze partner Emo Foundation NGO in Kpando een aantal belangrijke stappen te nemen voor de verzelfstandiging van onze lokale partner. Zo werd in juni 2020 in het centrum van Kpando een eigendom gekocht. Van december 2020 tot februari 2021 werden de handen uit de mouwen gestoken en werd reeds een restaurant gebouwd. Wizzy’s Emo Restaurant kwam tot stand dank zij de financiële ondersteuning van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Tijdens de maand februari kende het nieuwe restaurant een vliegende start en de plaats is ook meteen een nieuwe thuis voor de Emo jongeren. De volgende stap is om tegen het einde van 2021 het oude guesthouse grondig te renoveren en om te toveren tot een prachtige Emo Lodge. Op dezelfde locatie zal in 2022 ook een Travel service opgestart worden.

Met de opbrengst van deze drie inkomsten genererende activiteiten (IGA) zal onze partner verder werken aan de uitbouw van een betere toekomst voor de vele jongeren en dorpsgemeenschappen in en rond Kpando.

Wizzy’s Emo Restaurant

Na amper 10 weken werd in Kpando een nieuw restaurant gebouwd voor onze partner Emo Foundation NGO. Onze kok Wizzy beschikt nu over een volwaardige keuken en samen met zijn assistent Marewan kan hij nu volop werken aan de verdere uitbouw van de cateringservice waar de klanten nu naast de food delivery ook rustig kunnen genieten in een rustig en sfeervol restaurant. Het ganse project werd gerealiseerd dank zijn de subsidies van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Stagescholen.

Sinds 2016 sturen we jaarlijks ook stagestudenten uit naar Ghana. Karel de Grote Hogeschool is onze partner van het eerste uur en zij sturen jaarlijks meerdere studenten. Daarnaast lopen sinds 2019 ook studenten lerarenopleiding van Thomas More Kempen stage in Kpando.  En sinds 2021 ontvangen we ook  studenten postgraduaat duurzame ontwikkeling van Vives Kortrijk.

Stageblog KdG studenten 2019 Pauline, Nina en Marjon

Stageblog Thomas More studenten 2019 Sarah en Janne

Wij zijn 10 jaar oud.

6 oktober 2018 was het 10 jaar geleden dat Luc Somers en Lode Vanholder na een sportstage in Ghana besloten de regio van Kpando in Ghana op een structurele manier te ondersteunen.

Ondertussen werd in Kpando reeds ondersteuning geboden aan zeven lokale partnerscholen en ook werden reeds een 100-tal lokale jongeren geholpen met studiebeurzen. Support Ghana begeleid ook verschillende hogescholen in Vlaanderen met het uitsturen van stagestudenten lerarenopleiding. In Kpando zelf huren we verschillende locaties voor de opvang voor vrijwilligers en toeristen en hebben we ook verschillende programma’s rond huiswerkbegeleiding, bijlessen, ‘health screenings’, wondverzorging, welzijn en sport.

Vrijdag 12 oktober 2018 rd onze eerste decennium gevierd tijdens het 11de Ghana Café. Lees meer in het artikel van Editiepajot.

20180906_145446

SDG’s 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Support Ghana tracht mee te werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Lees hier hoe onze partner Emo Foundation NGO bijdraagt aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Afbeelding1