Support Ghana

Support Ghana vzw is een 4de pijlerorganisatie met als doel jongeren en dorpsgemeenschappen in en rond Kpando in Ghana de kansen te geven zichzelf te ontwikkelen zodat ze het leven kunnen leiden dat ze zelf verkiezen. In België zijn we vooral actief in de gemeente Herne en de provincie Antwerpen met fondsenwerving en sensibiliserende activiteiten.

Emo Foundation NGO

In Ghana werken we samen met onze vaste partner Emo Foundation NGO. We kunnen er rekenen op betrouwbare en bekwame stafmedewerkers. Eind 2022 kregen Muha (Directeur) en Mawuli (Penningmeester) versterking door de aanwerving van Elikplim en Fafa. Zij zullen het dagelijks management waarnemen en Fafa zal ook het tienermoederproject leiden. Meer informatie op de website van Emo Foundation NGO.

Afbeelding1

Specifieke projecten 2023 

Naast de gewone werking met studiebeurzen en microkredieten willen we dit jaar inzetten op vier specifieke projecten:

Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) op naam van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG – Support Ghana” (geen andere vermeldingen toevoegen a.u.b.). Voor giften vanaf €40 euro krijg je begin volgend jaar een fiscaal attest. Het fiscaal voordeel van giften bedraagt voor giften maar liefst 45 percent. Met andere woorden voor elke gift van €100 krijg je €45 belastingvoordeel.

projecten

Partners in crime

De voorbije jaren hebben we een aantal mooie projecten kunnen realiseren. Deze projecten zijn er op gericht de zelfredzaamheid van de partner in Ghana te vergroten. In 2020 werd een eigendom in Kpando aangekocht waar we volgende drie projecten hebben opgestart:

eyadema

Voor de financiering van deze projecten hebben we kunnen rekenen op de provincie Antwerpen, de provincie Vlaams-Brabant,  Wilde Ganzen Nederland en de Stad Antwerpen.  Waarvoor oprechte dank.

logo partners

Kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie

Mensen en gemeenschappen helpen in een ander werelddeel is niet zo eenvoudig als het soms lijkt. De voorbije jaren hebben we reeds heel wat leermomenten gekend in Ghana. Om de middelen die we inzamelen zo nuttig mogelijk in te zetten zijn we ook aangesloten bij verschillende organisaties (4de Pijler, Leraars zonder Grenzen, Provinciale netwerken, GROS Herne) waar we ons permanent bijscholen met het volgen van webinars en bijwonen van workshops.

  • In 2021 werd een Impactanalyse opgemaakt voor Emo Foundation op basis van de ‘Theory of Change’ . Een mooie overzicht waar onze partner in Ghana voor staat en hoe onze activiteiten bijdragen aan de realisatie van de SDG’s.
  • Wij hechten veel belang aan transparantie. In ons Jaarverslag Support Ghana vzw 2022 2023 vind je een overzicht van de organisatie en de uitgaven en inkomsten van Support Ghana vzw en Emo Foundation NGO, onze partner in Ghana.
  • Support Ghana tracht mee te werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Lees hier hoe onze partner Emo Foundation NGO bijdraagt aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Afbeelding1

Stagestudenten.

Sinds 2016 sturen we jaarlijks ook stagestudenten uit naar Ghana.

  • Karel de Grote Hogeschool is onze partner van het eerste uur en zij sturen jaarlijks meerdere studenten. In 2023 verwelkomen we ook de eerste studenten verpleegkunde van KdG.
  • Sinds 2019 lopen jaarlijks ook studenten lerarenopleiding van Thomas More Kempen stage in Kpando.
  • En in 2021 en 2022 ontvingen we ook  studenten postgraduaat duurzame ontwikkeling van Vives Kortrijk.
  • Vanaf 2024 verwachten we ook studenten verpleegkunde van Odisee Aalst en Sint Norbertus Antwerpen Noord.

students

Wij zijn (bijna) 15 jaar oud.

6 oktober 2023 zal het 15 jaar geleden zijn dat Luc Somers en Lode Vanholder na een sportstage in Ghana besloten de regio van Kpando in Ghana op een structurele manier te ondersteunen.

Ondertussen werd in Kpando reeds ondersteuning geboden aan zeven lokale partnerscholen en ook werden reeds een 150-tal lokale jongeren geholpen met studiebeurzen en microkredieten. Er werd een Guesthouse en Restaurant opgestart. Support Ghana begeleid ook verschillende hogescholen in Vlaanderen met het uitsturen van stagestudenten. In Kpando zelf huren we verschillende locaties voor de opvang voor vrijwilligers en toeristen en hebben we ook verschillende programma’s rond huiswerkbegeleiding, bijlessen, ‘health screenings’, wondverzorging, welzijn en sport, duurzaamheid, …

20180906_145446