Vrienden van Kpando

Voor de financiering van het schoolgeld van onze studenten in Kpando rekenen we op de hulp van sympathisanten. Iedereen die op één of andere manier betrokken is bij onze werking of die reeds ter plaatse kennis maakte met hen is welkom om ‘Vriend van Kpando’ te worden.

Jaarlijks bezorgen we je jaarlijks één nieuwsbrief waar je het reilen en zeilen van onze studenten kan volgen.

Een overzicht van onze jongeren vind je ook hier.

Vriend kan je worden door een gift naar eigen vermogen. Overschrijven kan op onze rekening bij KBC Bank Herne     BE62 7340 2227 6461 (BIC: KREDBEBB) op naam van Support Ghana. Voor fiscaal aftrekbare giften  schrijf je je bijdrage over op rekening van Leraars zonder Grenzen.

FISCAAL AFTREKBARE GIFTEN

Vanaf maart 2016 hebben we een overeenkomst met Leraars zonder Grenzen die voor ons fiscale attesten zullen uitschrijven voor giften van minimum € 40 per jaar. Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) op naam van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG – Support Ghana” (geen andere vermeldingen toevoegen a.u.b.). Leraars zonder Grenzen schrijft vervolgens de bedragen maandelijks over naar Support Ghana. Op deze rekening mogen enkel zuivere giften gestort worden, dus zeker geen reis- of verblijfkosten, hiervoor gebruiken jullie onze gewone projectrekening.

Leraars zonder Grenzen zal, in het voorjaar (februari/maart) volgend op de storting, rechtstreeks een fiscaal attest bezorgen ten belope van het gestorte bedrag. Dit document dient dan voor de fiscale aftrek bij je belastingsaangifte.

LZG_nieuw_logo

Advertentie