Financiële rapporten

Support Ghana tracht op een transparante manier aan te tonen hoe we de middelen die we inzamelen spenderen. In onderstaande financiële rapporten vind je een gedetailleerd overzicht van onze inkomsten en uitgaven.

Impactanalyse Emo Foundation NGO. Meer info zie ook website van Emo Foundation NGO.

Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van verschillende bronnen. Naast een ganse resem eigen organisaties kunnen we ook beroep doen op de steun van tal van partners, sponsors en sympathisanten. Waar mogelijk proberen we onze fundraising te koppelen aan informeren en sensibiliseren zonder te vervallen in clichés. Ook bevorderen we zo de solidariteit met onze partners in Ghana.

Aan de uitgavenkant proberen we veel te doen met weinig geld. Ook trachten we onze werkingskosten te beperken tot onze verzekering, een website en rekeningkosten. In Ghana krijgen onze medewerkers een kleine vergoeding om hen aan te moedigen en om misbruik van de middelen te vermijden.

Tijdens onze sportstage in 2008 werd nog een vergoeding voorzien voor de studenten als tussenkomst in hun verblijf, maar vanaf 2009 weren we elke uitgave aan reis- of verblijfskosten. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding en betalen zelf hun reis- en verblijfskosten.

Advertentie