Steun ons

Je kan onze organisatie op verschillende manieren ondersteunen.

FISCAAL AFTREKBARE GIFTEN

Vanaf maart 2016 hebben we een overeenkomst met Leraars zonder Grenzen die voor ons fiscale attesten zullen uitschrijven voor giften van minimum € 40 per jaar. Wil je ons steunen, stort dan je gift op rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB) op naam van Leraars zonder Grenzen met als mededeling “Gift aan LzG – Support Ghana” (geen andere vermeldingen toevoegen a.u.b.). Leraars zonder Grenzen schrijft vervolgens de bedragen over naar Support Ghana. Op deze rekening mogen enkel zuivere giften gestort worden, dus zeker geen reis- of verblijfkosten, hiervoor gebruiken jullie onze gewone projectrekening (zie onder).

Leraars zonder Grenzen zal, in het voorjaar (februari/maart) volgend op de storting, rechtstreeks een fiscaal attest bezorgen ten belope van het (de) gestorte bedrag(en). Dit document dient dan voor de fiscale aftrek bij je belastingaangifte.

logo

GEWONE GIFTEN EN SPONSORING

Zelfstandigen en/of bedrijven die ons willen steunen en geen fiscaal attest nodig hebben, kunnen ook rechtstreeks storten op ons rekeningnummer bij KBC Bank Herne BE62 7340 2227 6461 (BIC: KREDBEBB) op naam van Support Ghana.  Wij bezorgen vervolgens een sponsorbewijs. Wij garanderen dat we alle middelen correct gebruiken zoals bepaald in onze missie  (geen financiering van vliegtickets, verblijf, containertransport, …).

GHANA SHOP

Koop onze spulletjes in de Ghana Shop.

VRIJWILLIGER

Je kan ook als vrijwilliger je handen uit de mouwen steken. In België, maar ook door mee  af te reizen naar Kpando. Ons vrijwilligersaanbod kan je terugvinden op de website van Volunteer Abroad Alliance.

EDUCATIEF PAKKET ‘1540 KPANDO’ 

Advertentie